Spolek "Ochrana a bezpečnost".

 

 Elektronický čtvrtletník "Ochrana a Bezpečnost".

 

 Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., badatelské výstupy.

 

 Mgr. Zuzana Krulíková, překlady a tlumočení.